Złote Standardy

Gwarancje Złotych Standardów

Niskie koszty początkowe
Nie są wymagane minimalne zakupy, a Zestaw Partnerski Herbalife nie jest drogi.

Nie ma konieczności zakupu żadnych narzędzi biznesowych czy sprzedażowych by zacząć lub odnieść sukces w Herbalife.
 
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu anulujesz swoją Umowę Partnerską w ciągu 90 dni, zwrócimy Ci pełen koszt Pakietu Partnerskiego Herbalife.

Gwarantujemy 100% zwrotu kosztu produktów dla wszystkich niesprzedanych produktów zakupionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających anulowanie Umowy Partnerskiej z dowolnego powodu.
 
Brak ukrytych informacji o możliwościach biznesowych
Nasi potencjalni Partnerzy otrzymują na czas jasne i dokładne informacje dotyczące możliwych dochodów.
Pisemne gwarancje
Wymagamy by nowi Partnerzy pisemnie potwierdzili znajomość wszystkich Gwarancji Złotych Standardów przed podpisaniem Wniosku Partnerskiego i Umowy Partnerskiej.
 
Dobre wytyczne dotyczące stwierdzeń o produktach i możliwościach produktowych
Korzyści oferowane przez każdy produkt są jasno zdefi niowane, a odpowiedni sposób użycia podany jest na etykiecie, co zapewnia właściwe stosowanie produktów dla najlepszych rezultatów.

Zaakceptowane przez fi rmę stwierdzenia o produktach i informacje produktowe znajdują się w Broszurze Produktów w Pakiecie Partnerskim Herbalife, innych oficjalnych publikacjach i na www.MyHerbalife.pl

Podajemy realistyczne oczekiwania co do możliwości biznesowych i wymagań koniecznych do osiągnięcia sukcesu na wszystkich poziomach

Herbalife i nasi Partnerzy dążą do najwyższych standardów etycznego działania. Jeśli zauważysz użycie nieautoryzowanych oświadczeń dotyczących produktów Herbalife, stwierdzeń dotyczących możliwego dochodu, które nie są zgodnie z ofi cjalną literaturą Herbalife, czy zauważysz u jakiegokolwiek innego Partnera zachowania, które wzbudzają Twój niepokój, skontaktuj się z Działem Kontaktu pod numerem 703 76 00 (tonowo 1, 1, 2)
Działając wspólnie możemy być pewni, że Herbalife zapewnia Złote Standardy w zakresie
ochrony konsumentów.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach biznesowych, pobierz Oświadczenie o średnich przychodach Partnerów Herbalife w roku 2017r.

PSSB Herbalife Polska jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bespośredniej
https://pssb.pl/


pl-PL | 2019-07-22 22:42:49 | NAMP2HLASPX03